Pracovné príležitosti v iných európskych inštitúciách (EU Careers)

Pracovné príležitosti v iných európskych inštitúciách (EU Careers)

Kariérne profily

Jednotlivé typy kariér v rámci inštitúcií EÚ.

Profil prekladateľa

Potrebné kvality, zručnosti a kvalifikácie prekladateľov EÚ a výzvy, ktorým prekladatelia čelia

Ako sa stať tlmočníkom

EÚ zamestnáva stálych tlmočníkov a externých tlmočníkov.

Riadiaci pracovníci v Európskej komisii

Pracovná náplň, kľúčové kvalifikácie a voľné pozície pre riadiacich pracovníkov v Európskej komisii.

Prečo kariéra v EÚ?

Dôvody, prečo sa rozhodnúť pre kariéru v inštitúciách EÚ.