Għalfejn karriera mal-UE?

Ir-raġunijiet biex tikkonsidra karriera mal-istituzzjonijiet tal-UE.

Opportunitajiet ma’ istituzzjonijiet Ewropej oħrajn fuq Karrieri mal-UE

Opportunitajiet ma’ istituzzjonijiet Ewropej oħrajn fuq Karrieri mal-UE

Profili tal-karrieri

It-tipi differenti ta’ karrieri li tista’ tidħol għalihom mal-istituzzjonijiet tal-UE.

Il-profil tat-traduttur

Il-kwalitajiet, il-ħiliet u l-kwalifiki li għandhom bżonn it-tradutturi tal-UE, u l-isfidi li jaffaċċjaw.

Kif issir interpretu

L-UE timpjega interpreti permanenti bħala parti mill-persunal u interpreti freelance.

Prinċipji u valuri

Ċerti prinċipji jiggwidaw lill-Kummissjoni f'xogħolha: it-trasparenza, il-kopertura lingwistika, l-ambjent, l-opportunitajiet indaqs u l-imġiba etika.