Защо да работите за ЕС?

Причини да се насочите към кариера в институциите на ЕС.

Възможности в други европейски институции на EU careers

Възможности в други европейски институции на EU careers

Кариерни профили

Различните видове кариера, които можете да изберете в институциите на ЕС.

Профил на писмения преводач

Необходими за преводачите в институциите на ЕС качества, умения и квалификации; предизвикателства, пред които те са изправени.

Работа като устен преводач

В институциите на ЕС работят щатни устни преводачи и устни преводачи на свободна практика.

Принципи и ценности

В своята работа Комисията се ръководи от определени принципи — прозрачност, използване на различни езици, грижа за околната среда, равни възможности и етично поведение.