Traducători

V-ar interesa să lucrați ca traducător la Comisia Europeană? Înainte de a vă depune candidatura, verificați cerințele oficiale legate postul respectiv. Pentru aceasta, consultați anunțul de concurs, cererea de exprimare a interesului sau cererea de oferte corespunzătoare. Toate concursurile sunt organizate și publicate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO), organismul responsabil de selecția personalului pentru toate instituțiile UE.

Profilul dumneavoastră

Traducătorii Comisiei trebuie să traducă texte de natură politică, juridică, administrativă sau destinate publicării în mediul on-line, de obicei dintr-o limbă străină în limba maternă/limba principală. Documentele sunt în general complexe, acoperind multiple domenii de acțiune a Uniunii Europene (economic, financiar, științific, tehnic etc.).

Căutăm candidați bine pregătiți, inclusiv persoane care au studiat științe exacte sau umaniste, nu neapărat litere sau limbi străine.

Cerințe generale

  • capacitatea de a înțelege chestiuni variate și complexe, de a reacționa rapid în circumstanțe schimbătoare, de a gestiona informații și de a comunica bine
  • spirit de inițiativă, imaginație, curiozitate intelectuală și motivație
  • capacitatea de a lucra în mod consecvent și sub presiune – individual sau în echipă – și de a se integra într-un mediu de lucru multicultural
  • autodisciplina necesară pentru a putea lucra într-o instituție publică mare

Cerințe specifice

Cerințele generale de mai sus sunt valabile pentru toate persoanele recrutate de Comisie. În cazul traducătorilor, profilul de recrutare presupune și câteva cerințe specifice suplimentare. Astfel, Comisia are nevoie de absolvenți care dețin (sau sunt pregătiți să dobândească) următoarele competențe și care sunt dispuși să și le dezvolte pe toată durata carierei.

Competențe lingvistice

  • cunoașterea la perfecție a limbii materne/principale, la nivel gramatical, stilistic etc.
  • o cunoaștere aprofundată a două (sau mai multe) limbi oficiale ale UE, din care cel puțin una să fie engleză, franceză sau germană

Competențe tematice

  • familiaritate cu domeniul economic, financiar, juridic, tehnic sau științific

Competențe de traducere

  • capacitatea de a înțelege textele în limba sursă și de a le traduce corect în limba țintă, respectând stilul și registrul adecvat scopului textului
  • abilitatea de a analiza subiectul și terminologia rapid și eficient, în limba sursă și în limba țintă, pentru a alege termenii cei mai potriviți
  • o bună cunoaștere a instrumentelor de traducere asistată de calculator, a instrumentelor de terminologie și a programelor informatice standard
Departamente