Vertalersprofiel

Dit is het algemene profiel van een vertaler bij de Commissie. De officiële lijst van eisen voor een bepaalde functie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek, de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling of de aankondiging van de aanbesteding. Alle vergelijkende onderzoeken worden georganiseerd en gepubliceerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO), dat verantwoordelijk is voor de selectie van personeel voor alle EU-instellingen.

Uw profiel

Vertalers bij de Commissie vertalen – gewoonlijk naar hun hoofdtaal – politieke, juridische, administratieve en webteksten. Vaak gaat het om complexe documenten op gebieden waarop de Europese Unie actief is (economie, financiën, wetenschap, techniek, enz.).

We zijn op zoek naar afgestudeerden, niet alleen van taal- of vertalersopleidingen, maar ook in andere wetenschappelijk of technische studierichtingen die relevant zijn voor het EU-beleid.

Basiseisen

  • U bent in staat om inzicht te verwerven in uiteenlopende en complexe problemen, snel in te spelen op veranderingen, informatie efficiënt te beheren en doeltreffend te communiceren.
  • U beschikt over initiatief, creativiteit, intellectuele belangstelling en motivatie.
  • U bent in staat om, ook onder druk, goed te functioneren, zowel onafhankelijk als in teamverband, en zich aan te passen aan een multiculturele werkomgeving.
  • U heeft de zelfdiscipline die nodig is om voor een grote overheidsorganisatie te kunnen werken.

Specifieke vaardigheden

Behalve over deze basiseisen, die voor alle nieuwe Commissieambtenaren gelden, ongeacht hun specialisatie, dient u ook over onderstaande specifieke vaardigheden te beschikken of deze tijdens uw loopbaan te verwerven of te vervolmaken.

Taalvaardigheden

  • Perfecte beheersing van alle aspecten en stijlniveaus van uw moedertaal of hoofdtaal
  • Grondige kennis van twee of meer officiële EU-talen, waaronder Engels, Frans of Duits

Thematische vaardigheden

  • U moet vertrouwd zijn met economische, financiële, juridische, technische of wetenschappelijke onderwerpen.

Vertaalvaardigheden

  • U dient teksten in de brontaal te begrijpen en deze correct te vertalen in de doeltaal, met inachtneming van stijl en register.
  • U moet zich snel vertrouwd kunnen maken met het onderwerp en de terminologie, zowel in de brontaal als in de doeltaal.
  • U dient vertrouwd te zijn met computerondersteunde vertaal- en terminologiehulpmiddelen en standaardkantoorsoftware.
Afdelingen