Lediga jobb

Lediga chefsjobb 

Högre chefer

Befattningar

Högre chefer kan vara

  • generaldirektörer
  • vice generaldirektörer
  • direktörer
  • chefsrådgivare

Generaldirektörerna är EU-tjänstemän på högsta nivå och direkt underställda den kommissionär som ansvarar för respektive generaldirektorats ansvarsområde.

Direktörerna är direkt underställda generaldirektörerna och ansvarar för ekonomi- och personalförvaltningen inom sina direktorat.

Kompetens och meriter

Högre tjänstemän tillsätts på grundval av kompetens och meriter. De måste ha tidigare chefserfarenhet och god ledarskapsförmåga. De ska också kunna visa att de utför sitt arbete väl, effektivt och med stor integritet. Generaldirektörer utnämns i lönegrad AD 15 eller AD 16 och direktörer i lönegrad AD 14 eller AD 15. 

Mellanchefer

Befattningar

Mellanchefer kan vara

  • enhetschefer
  • avdelningschefer
  • chefer för arbetsgrupper

Mellancheferna är de anställdas närmaste överordnade och spelar en viktig roll för att genomföra kommissionens politiska prioriteringar.

Kompetens och meriter

Mellancheferna måste kunna motivera och leda grupper, ha sakkunskap inom särskilda politikområden eller verksamheter och i vissa fall ha yrkes- och chefserfarenhet. Enhetschefer kan utnämnas i lönegrad AD 9 till AD 14.

Rotation av chefer

Personalen uppmuntras att regelbundet söka andra tjänster inom kommissionen. Chefer byter i princip jobb vart femte år. Mellanchefer måste gå över till ett annat generaldirektorat minst vart tionde år. 

Tillfälliga chefsjobb

Chefer tillsätts vanligtvis internt i EU-institutionerna, men i vissa fall kan tillfälliga anställningar vara öppna för sökande utifrån.

Dokument

Ladda nerPDF - 913 KB
Ladda nerPDF - 1.1 MB
Ladda nerPDF - 161.6 KB
Ladda nerPDF - 239.1 KB
Ladda nerPDF - 424.7 KB
Ladda nerPDF - 326.5 KB
Ladda nerPDF - 118.1 KB