Stała praca w służbach tłumaczenia ustnego

Aby ubiegać się o stanowisko tłumacza ustnego zatrudnionego na stałe w instytucji UE, należy najpierw zdać konkurs dla tłumaczy ustnych.

W zależności od konkursu kandydatom stawiane są różne wymogi, zwłaszcza jeśli chodzi o poszukiwany profil językowy.

Kandydatom, którzy pomyślnie przeszli konkurs, może zostać zaoferowana stała umowa o pracę na stanowisku administratora (grupa funkcyjna AD).

Jak się zgłosić

Możliwości zatrudnienia – konkursy trwające obecnie i planowane

Tłumacze zewnętrzni (freelance)

Parlament Europejski, Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości posiadają odrębne służby tłumaczeń ustnych, jednak selekcję tłumaczy zewnętrznych przeprowadzają wspólnie.

Egzamin akredytacyjny

Egzamin składa się z serii testów z tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego – w tym, we właściwych przypadkach, z tłumaczenia na aktywny język obcy.

Zgłoś zainteresowanie pracą w charakterze zewnętrznego tłumacza ustnego (freelancera)

Zastrzeżenie prawne

Uwaga: wszelkie zaświadczenia wydane przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Ustnych poświadczają jedynie udział w szkoleniach dotyczących tłumaczeń ustnych i nie są równoznaczne z akredytacją tłumacza ustnego przez instytucje UE.

Departamenty