Tolken in vaste dienst

Om tolk in vaste dienst van de EU te kunnen worden, moet u meedoen aan een vergelijkend onderzoek voor tolken.

De precieze eisen, met name voor wat betreft de vereiste talen, verschillen van vergelijkend onderzoek tot vergelijkend onderzoek.

Als u voor zo'n onderzoek slaagt, kan u een vast contract als AD-ambtenaar (administrateur) worden aangeboden.

Hoe kunt u zich opgeven?

Vacatures: lopende en geplande vergelijkende onderzoeken

Freelancetolken

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en het Europees Hof van Justitie hebben elk een eigen tolkendienst, maar de selectie van freelancetolken gebeurt gezamenlijk.

Accreditatietest

De test bestaat uit een reeks tests in consecutief en simultaantolken en, indien van toepassing, in een retourtaal.

Solliciteren als freelancetolk

Disclaimer

Certificaten die door het directoraat-generaal Tolken zijn afgegeven, bewijzen alleen dat de kandidaat aan de betrokken opleiding heeft deelgenomen, niet dat hij als tolk bij de Europese instellingen geaccrediteerd is.

Afdelingen