Текущи възможности

База данни с наличните възможности за работа на постоянен и временен договор в институциите или агенциите на ЕС.

Текущи процедури за подбор

Информация и новини за текущите процедури за подбор с изтекъл краен срок за кандидатстване.

Предстоящи възможности

База данни с предстоящите възможности за работа на постоянен и временен договор в институциите или агенциите на ЕС.

Временни работни места в Европейската комисия

Видове временни работни места, как да кандидатствате и текущи свободни работни места.