Postanite strokovnjak pri Evropski komisiji

Strokovnjaki so zaposleni pri Evropski komisiji, da ocenjujejo ponudbe in predloge projektov, spremljajo izvajanje projektov ter pomagajo pri pripravi politik in programov.

Strokovnjaki na področju raziskav in inovacij

Prijavite se v podatkovno bazo neodvisnih strokovnjakov za program raziskav in inovacij Obzorje 2020.

Skupno raziskovalno središče

Prijavite se v podatkovno bazo Skupnega raziskovalnega središča za zunanje sodelavce. Oglejte si prosta delovna mesta za zunanje sodelavce in se prijavite.

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Zahtevane kvalifikacije in kako se prijaviti.

European Defence Industrial Development Programme

Call for expression of interest for an experts' list for the European Commission with the 2020 calls of the EU Defence Industrial Development Programme