Jak se stát odborným poradcem Evropské komise

Evropská komise najímá odborníky, aby prováděli hodnocení nabídek a návrhů projektů, monitorovali jednotlivé projekty a napomáhali při tvorbě koncepcí politik a programů.

Odborník v oblasti výzkumu a inovací

Zaregistrujte se v databázi nezávislých odborníků v rámci programu Komise pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výběrová řízení na odborníky vyhlášená agenturou EACEA.

Společné výzkumné středisko

Zaregistrujte se v databázi pro nábor externích zaměstnanců střediska JRC. Aktuální volná místa pro externí zaměstnance – přehled a přihláška.

Vyslaní národní odborníci

Kvalifikace požadované na pozice vyslaných národních odborníků a jak podat přihlášku.

European Defence Industrial Development Programme

Call for expression of interest for an experts' list for the European Commission with the 2020 calls of the EU Defence Industrial Development Programme