Postopek registracije

Strokovnjaki se lahko registrirajo in uvrstijo v podatkovno zbirko strokovnjakov. Sodelujejo lahko pri ocenjevanju ponudb in spremljanju dejavnosti, povezanih s programi, ki prejemajo sredstva EU.

Strokovnjaki, ki želijo sodelovati in pomagati v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, se lahko registrirajo na portalu za udeležence.

Registracija strokovnjakov – portal za udeležence

Javni razpisi po službah Komisije

Strokovnjaki se lahko registrirajo za sodelovanje na naslednjih področjih:

Call for assessors – EMT selection procedure 2018 (Generalni direktorat za prevajanje) 

 

Poziv neodvisnim strokovnjakom za pomoč Komisiji pri vprašanjih migracij (Generalni direktorat za migracije in notranje zadeve)

Poziv strokovnjakom za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije (Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo)

Poziv neodvisnim strokovnjakom za pomoč Komisiji pri nalogah v zvezi z okvirnim programom za raziskave in inovacije (Generalni direktorat za raziskave in inovacije)

TAIEX – podatkovna zbirka strokovnjakov (Generalni direktorat za sosedstvo in širitvena pogajanja)

Instrument TAIEX REGIO PEER 2 PEER database (Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko)

Poziv strokovnjakom na področju podnebnih ukrepov, okolja in upravljanja virov (Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja)

Poziv neodvisnim strokovnjakom za ocenjevanje predlogov ter vrednotenje in spremljanje projektov, ki se izvajajo v okviru programa COSME (Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja)

Poziv strokovnjakom za izvajanje usposabljanja v zvezi z instrumentom za mala in srednja podjetja (Izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja)

Poziv za sodelovanje strokovnjakov s področja ekonomije intelektualne lastnine (Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja) 

Poziv strokovnjakom za registracijo v podatkovno zbirko Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja v zvezi z ocenjevanjem razpisov za zbiranje predlogov na področju turizma (Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja) 

Povabilo k oddaji prijav v zvezi z ustanovitvijo strokovne skupine Komisije za evropsko zavarovalno pogodbeno pravo (Generalni direktorat za pravosodje in potrošnike)

EuropeAid – horizontalne okvirne pogodbe  (Generalni direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj)

Poziv za sodelovanje strokovnjakov v neformalni strokovni skupini za krepitev znanja in poklicni razvoj v modrem gospodarstvu (Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo)

Poziv za sodelovanje strokovnjakov v neformalni strokovni skupini za krepitev znanja o morju (Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo)

Razpis za izbor članov skupine strokovnjakov za svetovanje o vlaganju v zdravje (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane)

Razpis za izbor članov znanstvenega odbora za svetovanje o zdravju (Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane)

Razpis za prijavo interesa na področju javnega zdravja (Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano)

Razpis za izbor članov znanstvenega odbora ali skupine strokovnjakov na področju varnosti hrane (Evropska agencija za varnost hrane)

Call for experts to assist EDA Preparatory Action on Defence Research (Evropska obrambna agencija)

Pravila za strokovnjake

Evropska komisija sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da strokovnjaki niso v navzkrižju interesov v zvezi z ocenjevanjem predlogov, za katere so zadolženi.

Pravila za strokovnjake v zvezi z ocenjevanjem ponudb