Cum să vă înscrieți

Experții pot solicita să fie înscriși într-o bază de date dedicată. Comisia îi poate invita apoi să evalueze proiecte sau oferte ori să monitorizeze activități legate de programe care beneficiază de finanțare din partea UE.

Experții care doresc să-și pună la dispoziție serviciile în cadrul programului de cercetare și inovare Orizont 2020 se pot înregistra direct pe Portalul participanților.

Înregistrați-vă ca expert pe Portalul participanților

Cereri lansate de departamente

De asemenea, experții pot răspunde la cereri punctuale de exprimare a interesului: 

Call for assessors – EMT selection procedure 2018 (Directorate-General for Translation)

Cereri de experți independenți care să asiste Comisia pe teme legate de migrație (Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne)

Cerere de experți care să asiste EACEA în gestionarea programelor Uniunii Europene (Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură)

Cereri de experți independenți care să asiste Comisia în îndeplinirea unor sarcini legate de Programul-cadru pentru cercetare și inovare (Direcția Generală Cercetare și Inovare)

Baza de date TAIEX pentru experți (Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea)

Baza de date TAIEX REGIO PEER 2 PEER (Direcția Generală Politică Regională și Urbană)

Cereri de experți în domeniul combaterii schimbărilor climatice, al mediului și al gestionării resurselor (Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii)

Cerere de experți independenți care să evalueze propuneri și proiecte și să monitorizeze proiectele în curs din cadrul programului COSME (Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii)

Cerere de experți pentru activități de îndrumare cu privire la instrumentul pentru IMM-uri (Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii)

Cerere de experți în economia proprietății intelectuale (Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) 

Cerere de experți  pentru activități de evaluare legate de cererile de propuneri lansate de EASME în domeniul turismului (Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri) 

Cerere de candidaturi pentru constituirea grupului de experți al Comisiei în dreptul european al contractelor de asigurare (Direcția Generală Justiție și Consumatori)

Contracte-cadru EuropeEid (Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare)

Cerere de experți pentru un grup informal „Dezvoltare profesională în economia albastră” (Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit)

Cerere de experți pentru un grup informal privind cunoașterea mediului marin (Direcția Generală Afaceri Maritime și Pescuit)

Cerere de experți pentru un grup privind investițiile în domeniul sănătății (Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară)

Cerere de experți pentru un comitet științific privind sănătatea (Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară)

Cerere de experți în domeniul sănătății publice (Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente)

Cerere de experți pentru un comitet științific sau un grup de experți privind siguranța alimentară (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară)

Call for experts to assist EDA Preparatory Action on Defence Research (Agenția Europeană de Apărare)

Reguli de respectat

Comisia Europeană ia toate măsurile pentru a se asigura că experții nu se află în conflict de interes în raport cu propunerile pe care le evaluează.

Reguli pentru experții care evaluează oferte