Hoe kan ik mij inschrijven?

Beschikt u over bepaalde expertise, dan kunt u zich laten opnemen in onze databank van deskundigen. De Commissie kan u dan uitnodigen om offertes te beoordelen of activiteiten te inspecteren in het kader van programma's die EU-subsidie krijgen.

Deskundigen die hun diensten willen aanbieden in het kader van Horizon 2020, het huidige onderzoeks- en innovatieprogramma, kunnen zich inschrijven via het deelnemersportaal.

Inschrijven als expert via het deelnemersportaal

Mogelijkheden per departement

Ook kunt u ons laten weten dat u op de hoogte wil blijven van oproepen voor:

 

 (Directorate-General for Translation)

onafhankelijke deskundingen inzake migratie (directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken)

deskundigen inzake onderwijs, audiovisuele media en cultuur (Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur, EACEA)

onafhankelijke deskundigen inzake onderzoek en innovatie (directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie)

de database TAIEX Expert Database (directoraat-generaal Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen)

de database TAIEX REGIO PEER 2 PEER (directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling)

deskundigen op het gebied van klimaatactie, milieu en beheer van hulpbronnen (Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen)

onafhankelijke deskundigen voor de evaluatie van voorstellen en de evaluatie en monitoring van projecten in het kader van het  COSME-programma (Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen)

deskundigen voor mkb-coaching in verband met het SME Instrument (Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen)

deskundigen inzake de economische aspecten van intellectuele eigendom (directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) 

deskundigen voor de evaluatie van voorstellen op het gebied van toerisme (EASME database) (directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf) 

deskundigen voor een nieuw panel inzake Europees verzekeringsrecht (directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken)

deskundigen inzake horizontale kaderovereenkomsten voor EuropeAid (directoraat-generaal Internationale Samenwerking en Ontwikkeling))

deskundigen voor de informele deskundigengroep over vaardigheden en loopbaanontwikkeling in de blauwe economie (directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij)

leden voor de informele deskundigengroep voor mariene kennis (directoraat-generaal Maritieme zaken en Visserij)

deskundigen voor een adviespanel over investeren in gezondheid (directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid)

leden voor het wetenschappelijk comité inzake gezondheid (directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid)

blijken van belangstelling op het gebied van de volksgezondheid (Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding)

leden voor het wetenschappelijke comité of het deskundigenpanel inzake voedselveiligheid(Europese Autoriteit voor voedselveiligheid)

 (Europees Defensieagentschap)

Regels voor deskundigen

Wanneer de Europese Commissie deskundigen inschakelt voor de beoordeling van voorstellen, neemt zij alle nodige maatregelen om belangenconflicten te voorkomen.

Regels voor deskundigen die inschrijvingen beoordelen