Kaip užsiregistruoti

Ekspertai gali registruotis būti įtraukti į ekspertų duomenų bazę. Jie gali būti atrenkami vertinti konkursų pasiūlymams arba stebėti su programomis, kurioms skiriamas ES finansavimas, susijusiai veiklai.

Ekspertai, pageidaujantys siūlyti savo paslaugas pagal dabartinę mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“, gali tai padaryti užsiregistruodami Dalyvių portale.

Užsiregistruokite ekspertu Dalyvių portale

Atskiri įvairių padalinių kvietimai

Ekspertai taip pat gali registruotis ir pareikšti savo susidomėjimą toliau nurodytais kvietimais. 

 (Directorate-General for Translation)

Kvietimai nepriklausomiems ekspertams padėti Komisijai migracijos klausimais (Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas)

Kvietimas ekspertams padėti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai Europos Sąjungos programų valdymo klausimais (Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga)

Kvietimas nepriklausomiems ekspertams padėti Komisijai vykdyti užduotis, susijusias su bendrąja mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas)

TAIEX ekspertų duomenų bazė (Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas)

Duomenų bazė „TAIEX REGIO PEER 2 PEER“ (Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas)

Kvietimas ekspertams dirbti klimato politikos, aplinkos ir išteklių valdymo srityje (Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga)

Kvietimas nepriklausomiems ekspertams vertinti pasiūlymus, vertinti ir stebėti projektus, vykdomus pagal programą COSME (Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga)

Kvietimas ekspertams konsultuojamojo ugdymo veiklai, susijusiai su MVĮ priemone (Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga)

Kvietimas intelektinės nuosavybės ekonomikos srities ekspertams (Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas) 

Kvietimas ekspertams registruotis EASME duomenų bazėje ir vertinti turizmo srities konkursų pasiūlymus (Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas) 

Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti steigiamoje Europos draudimo sutarčių teisės Komisijos ekspertų grupėje (Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas)

„EuropeAid“ horizontaliosios bendrosios sutartys (Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas)

Kvietimas ekspertams dirbti neformalioje ekspertų grupėje „Įgūdžių tobulinimas ir karjera „mėlynojoje ekonomikoje“ (Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas)

Kvietimas tapti neformalios ekspertų grupės žinių apie jūras klausimais nariu (Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas)

Kvietimas tapti ekspertų grupės, patariančios investicijų į sveikatą klausimais, nariu (Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas)

Kvietimas tapti mokslinio komiteto, patariančio sveikatos klausimais, nariu (Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas)

Kvietimas pareikšti susidomėjimą visuomenės sveikatos srityje (Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga)

Kvietimas tapti maisto saugos klausimų mokslinio komiteto arba ekspertų grupės nariu (Europos maisto saugos tarnyba)

 (Europos gynybos agentūra)

Taisyklės ekspertams

Europos Komisija imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad ekspertams neiškiltų jokių interesų konfliktų dėl pasiūlymų, kuriuos jiems pavedama vertinti.

Pasiūlymus vertinantiems ekspertams taikomos taisyklės