Asiantuntijaksi ilmoittautuminen

Ei alojen asiantuntijat voivat ilmoittautua komission asiantuntijatietokantaan, josta valitaan asiantuntijoita arvioimaan tarjouksia tai valvomaan EU:n rahoitusta saaviin ohjelmiin liittyviä toimia.

Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmaan liittyviin tehtäviin voi tarjoutua rekisteröitymällä osallistujaportaalin kautta.

Rekisteröidy asiantuntijaksi osallistujaportaalin kautta

Asiantuntijatehtävät eri pääosastoissa ja virastoissa

Asiantuntijaksi voi hakea myös vastaamalla seuraaviin yksittäisiin hakuilmoituksiin: 

Call for assessors – EMT selection procedure 2018 (Directorate-General for Translation)

Muuttoliikeasioissa avustavat riippumattomat asiantuntijat (muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto)

EU:n ohjelmien hallinnoinnissa avustavat asiantuntijat (koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto)

Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaan liittyvissä tehtävissä avustavat riippumattomat asiantuntijat (tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto)

TAIEXin asiantuntijatietokanta (naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen pääosasto)

TAIEX REGIO PEER 2 PEER -tietokanta (alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto)

Ilmastotoimien, ympäristön ja resurssienhallinnan asiantuntijat (pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto)

COSME-ohjelman hanke-ehdotuksia ja hankkeita arvioivat/valvovat riippumattomat asiantuntijat (pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto)

Asiantuntijat pk-yritysten rahoitusvälineeseen liittyviin neuvontatehtäviin (pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto)

Henkisen omaisuuden taloudellisten näkökohtien asiantuntijat (sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto) 

Matkailuun liittyviä ehdotuspyyntöjä arvioivat asiantuntijat (EASME-tietokanta) (sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto) 

Eurooppalaista vakuutussopimusoikeutta käsittelevän komission asiantuntijaryhmän jäsenet (oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosasto)

Horisontaaliset EuropeAid-puitesopimukset (kansainvälisen yhteistyön ja kehitysasioiden pääosasto)

Siniseen talouteen liittyvää osaamista ja koulutusta käsittelevän epävirallisen asiantuntijaryhmän jäsenet (meri- ja kalastusasioiden pääosasto)

Terveysinvestointeja käsittelevän asiantuntijapaneelin jäsenet (terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto)

Terveysasioita käsittelevän tiedekomitean jäsenet (terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto)

Kansanterveysalan asiantuntijat (kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto)

Elintarviketurvallisuutta käsittelevän tiedekomitean tai asiantuntijapaneelin jäsenet (Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen)

Asiantuntijoita koskevat vaatimukset

Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu avustaminen tarjousten, ehdotusten ja hankkeiden arvioinnissa sekä ohjelmien ja toimien toteutuksen valvonnassa.

Asiantuntijalta vaaditaan oman alansa vankkaa asiantuntemusta ja valmiutta satunnaisiin lyhytaikaisiin toimeksiantoihin. Kuka tahansa voi hakea asiantuntijaksi, mutta suurin osa valituista asiantuntijoista tulee EU-maista ja EU:hun assosioituneista maista. 

Tehtävästä riippuen arviointi- ja tarkastustyö suoritetaan kokonaan tai osittain asiantuntijan kotona tai työpaikalla tai komission tiloissa.

Asiantuntijoita koskevat säännöt

Euroopan komissio pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että asiantuntijoilla ei ole arvioimiinsa ehdotuksiin liittyvää eturistiriitaa.

Tarjousten arviointia koskevat säännöt