Jak se přihlásit

Odborníci, kteří se zaregistrují do databáze, mohou být posléze vybráni, aby prováděli hodnocení nabídek a návrhů nebo sledovali činnost související s programy, které jsou financovány z prostředků EU.

Odborníci, kteří by chtěli nabídnout své služby v rámci probíhajícího programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, tak mohou učinit na Portálu pro účastníky.

Zaregistrovat se jako odborník na Portálu pro účastníky

Samostatné výzvy jednotlivých ředitelství

Další možností je vyjádřit svůj zájem přímo o konkrétní výzvy:

 Call for assessors – EMT selection procedure 2018 (Překladatelská služba)

Výzva pro nezávislé odborníky – napomáhat Komisi při řešení otázek migrace (Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci)

Výzva pro odborníky – napomáhat Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast v rámci řízení programů Evropské unie (Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast)

Výzva pro nezávislé odborníky – napomáhat Komisi s plněním úkolů souvisejících s rámcovým programem pro výzkum a inovace (Generální ředitelství výzkum a inovace)

Databáze odborníků TAIEX (Generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření)

Databáze TAIEX REGIO PEER 2 PEER (Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku)

Výzva pro odborníky v oblasti změny klimatu, životního prostředí a řízení zdrojů (Výkonná agentura pro malé a střední podniky)

Výzva pro nezávislé odborníky – vyhodnocení návrhů a hodnocení a sledování projektů prováděných v rámci programu COSME (Výkonná agentura pro malé a střední podniky)

Výzva pro odborníky – koučování v souvislosti s nástrojem pro malé a střední podniky (Výkonná agentura pro malé a střední podniky)

Výzva pro odborníky na ekonomii duševního vlastnictví (Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky) 

Výzva pro odborníky – registrace do databáze EASME pro hodnocení výzev k podávání návrhů souvisejících s cestovním ruchem (Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky) 

Výzva k podávání přihlášek ve věci zřízení expertní skupiny Komise na evropskou pojistnou smlouvu (Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele)

Horizontální rámcové smlouvy EuropeAid (Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj)

Výzva pro odborníky – účast v neformální expertní skupině na téma „Dovednosti a profesní rozvoj v modré ekonomice“ (Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov)

Výzva k obsazení míst v neformální expertní skupině zabývající se znalostmi v námořní oblasti (Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov)

Výzva k obsazení míst v expertní skupině zabývající se investicemi do zdraví (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin)

Výzva k obsazení míst ve vědeckém výboru zabývajícím se zdravím (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin)

Výzva k vyjádření zájmu v oblasti veřejného zdraví (Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny)

Výzva k obsazení míst ve vědeckém výboru nebo skupině odborníků na bezpečnost potravin (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)

Call for experts to assist EDA Preparatory Action on Defence Research (Evropská obranná agentura)

Pravidla, jimiž se musí odborníci řídit

Evropská komise přijímá veškerá nezbytná opatření k tomu, aby odborníci nebyli ve střetů zájmů s nabídkami nebo návrhy, jež mají hodnotit.

Pravidla, jimiž se řídí odborníci hodnotící nabídky