Vakinaiset virkamiehet

Vakinainen virka EU:ssa edellyttää kilpailumenettelyn läpäisemistä.

Sopimussuhteiset työntekijät

Sopimussuhteinen henkilöstö työskentelee määräaikaisella työsopimuksella.

Väliaikainen henkilöstö

Väliaikaisia työsopimuksia erittäin erikoistuneisiin työtehtäviin.

Muut tehtävät

Lyhytkestoisia esim. sihteeri- tai konsulttitehtäviä.

Kansalliset asiantuntijat

Kansallisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset ja hakumenettely.