Stáli zamestnanci

Trvalé pracovné zmluvy, ktoré vám umožnia stať sa členom verejnej služby EÚ.

Zmluvní zamestnanci

Zmluvy na dobu určitú, ktoré vám umožnia stať sa zmluvným zamestnancom.

Dočasní zamestnanci

Dočasné zmluvy, najmä vo vysoko špecializovaných oblastiach.

Dočasní zamestnanci

Krátkodobé zmluvy, najmä na sekretárske pozície alebo pre konzultantov.