Millised on järgmised sammud? InvestEU programm (2021–2027)

Junckeri kava edule tuginedes hoogustab InvestEU programm investeerimist ning innovatsiooni ja töökohtade loomist Euroopas veelgi ning kaasab ELi järgmise pikaajalise eelarve raames täiendavaid investeeringuid vähemalt 650 miljardi euro ulatuses.

See ühendab Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ja 13 muud ELi rahastamisvahendit, millega praegu toetatakse investeerimist, et muuta ELi rahastus lihtsamaks ja tulemuslikumaks.

Lisateave

Dokumendid