Bijela knjiga doprinos je Europske komisije sastanku na vrhu u Rimu, na kojem će čelnici EU-a 25. ožujka raspravljati o postignućima u posljednjih 60 godina i budućnosti Unije s 27 država članica. Kako bi potaknula raspravu, Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i zainteresiranim državama članicama, bit će domaćin niza rasprava o budućnosti Europe u gradovima i regijama diljem Europe te će surađivati s Europskim parlamentom, nacionalnim parlamentima, lokalnim i regionalnim vlastima i civilnim društvom. Komisija će pridonijeti i nizom dokumenata za razmatranje, u kojima će ponuditi različite mogućnosti za Europu.

Dokumenti