Spravovanie finančných prostriedkov EÚ

Rozpočet EÚ

Prehľad rozpočtového systému EÚ a aktuality, výsledky a údaje oddelenia pre rozpočet.

Pravidlá a zásady

Pravidlá a zásady, ktorými sa riadi financovanie EÚ a verejné súťaže, sú navrhnuté tak, aby mal každý rovnaký prístup k financovaniu a aby sa finančné prostriedky vynakladali riadne.