Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Βρείτε όλες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στο eTendering

Βρείτε όλες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)

Κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Βρείτε όλες τις κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στο eTendering

Βρείτε όλες τις κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)

Περισσότερες κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται παρακάτω.