Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Βρείτε όλες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στο eTendering

Βρείτε όλες τις ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)

Κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών

Βρείτε όλες τις κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας στο eTendering

Βρείτε όλες τις κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME)

Περισσότερες κλειστές προσκλήσεις υποβολής προσφορών δημοσιεύονται παρακάτω.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Study on availability and dissemination of data collection framework (DCF) data

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Study on approaches to management for data-poor stocks in mixed fisheries