Predhodna informativna obvestila

Ni predhodnih informativnih obvestil

Odprti javni razpisi

 Iskanje odprtih javnih razpisov GD FISMA na strani eNaročanje

Zaključeni javni razpisi

Iskanje zaključenih javnih razpisov GD FISMA na strani eNaročanje

Postopki s pogajanji

Če želite sodelovati v postopku s pogajanji za naročila nizke ali srednje vrednosti, pošljite svoje podatke po e-pošti na naslov ec-fisma-contracts@ec.europa.eu in pripišite sklic na javni razpis, ki vas zanima.

Vaši podatki bodo shranjeni v podatkovni bazi samo za namene razpisov. Vključitev vaših kontaktnih podatkov ne pomeni samodejnega vabila za oddajo ponudbe.

Ta pregled je zgolj informativen.

Naročila srednje vrednosti (60.000,01–135.000 EUR)

Študija o izvedljivosti evropskih zavarovanih obveznic – FISMA/2017/059/C

Razpis po postopku s pogajanji za podporo pri ugotavljanju izvedljivosti priprave evropskih zavarovanih obveznic za posojila MSP in posojila za infrastrukturo.

Opredelitev tržnih in regulativnih ovir za množično financiranje v EU – FISMA/2015/146(05)/C

Razpis po postopku s pogajanji za oceno možnosti za čezmejno množično financiranje v EU in kako se veljavna zakonodaja EU uporablja v čezmejnih primerih.

Naročila nizke vrednosti (15.000,01–60.000 EUR)

Študija o razširitvi uredbe o čezmejnih plačilih – FISMA/2017/030/D

Razpis po postopku s pogajanji za izvedbo študije o razširitvi uredbe o čezmejnih plačilih (Uredba ES št.°924/2009) na valute držav članic zunaj evrskega območja.

Organizacija srečanja zunaj delovnih prostorov – kraj

Razpis po postopku s pogajanji za rezervacijo ustreznega kraja za srečanje zunaj delovnih prostorov GD FISMA leta 2017

Naročilo na podatkovno zbirko o investicijskih skladih v EU – FISMA/2016/056/C

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev dostopa do podatkovne zbirke o investicijskih skladih v EU

Dostop do podatkovnega vira o bančnih in zavarovalniških trgih – FISMA/2015/111/B

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev dostopa do vira kakovostnih in poglobljenih podatkov o svetovnih finančnih trgih in tržnih akterjih

Dostop do podatkovnega vira o tokovih delniških in obvezniških skladov – FISMA/2015/108/B

Razpis po postopku s pogajanji za zagotovitev dostopa do podatkovnega vira o globalnem portfelju tokov delniških in obvezniških skladov

Razpisi za prijavo interesa

Iskanje razpisov za prijavo interesa GD FISMA na strani eNaročanje