Vooraankondigingen

Er zijn momenteel geen vooraankondigingen

Lopende aanbestedingen

 Lopende aanbestedingen van DG FISMA bekijken op eTendering

Afgesloten aanbestedingen

Afgesloten aanbestedingen van DG FISMA bekijken op eTendering

Aanbestedingen op basis van onderhandelingen

Heeft u belangstelling voor een aanbesteding op basis van onderhandelingen voor een kleine of middelgrote opdracht, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar ec-fisma-contracts@ec.europa.eu. Vergeet niet de referentie van de aanbesteding waarvoor u belangstelling heeft, te vermelden.

We slaan uw gegevens dan op in een databank en zullen die alleen voor de betrokken aanbesteding gebruiken. Aanmelding betekent niet automatisch dat u ook een uitnodiging tot inschrijving krijgt.

Dit overzicht dient uitsluitend ter informatie.

Middelgrote opdrachten (60.000,01 - 135.000 euro)

Consumentenonderzoek – Voorkeuren van kleine beleggers wat betreft prestatiescenario’s en in het verleden behaalde resultaten in het essentiële-informatiedocument voor PRIIP’s – FISMA/2019/016/C

Aanbesteding op basis van onderhandelingen om na te gaan wat de voorkeursoptie is van niet-professionele beleggers met betrekking tot het essentiële-informatiedocument dat verplicht is voor PRIIP’s.

Evaluatie van het programma van de Unie om consumenten en andere eindgebruikers van financiële diensten meer te betrekken bij de beleidsvorming van de Unie op het gebied van financiële diensten voor de periode 2017-2020 – FISMA/2019/004/B

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor de evaluatie van het EU-programma om de betrokkenheid van eindgebruikers van financiële diensten bij de beleidsvorming op het gebied van financiële diensten te bevorderen.

Bijstand bij het ontwikkelen van criteria voor landbouwactiviteiten die moeten worden opgenomen in de EU-taxonomie van duurzame financiering – FISMA/2018/058/C

Aanbesteding op basis van onderhandelingen om technische bijstand te verlenen bij de ontwikkeling van criteria voor landbouwactiviteiten die in de EU-taxonomie van duurzame financiering moeten worden opgenomen.

Samenstelling van een woordenboek uit de toezichtsrapportage via “machine-learning” – FISMA/2018/046/B

Aanbesteding op basis van onderhandelingen om een collectie van juridische documenten in verband met verplichte toezichtsrapportage met behulp van kunstmatige intelligentie te analyseren en relevante juridische concepten in kaart te brengen. De concepten moeten worden gestructureerd in een woordenboek met kruisverwijzingen naar de desbetreffende juridische teksten en indien van toepassing ook naar de desbetreffende toezichtsrapportagemodellen.

Studie van de haalbaarheid van European Secured Notes – FISMA/2017/059/C

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor een studie waarbij wordt onderzocht of de ontwikkeling van European Secured Notes voor mkb-leningen en infrastructuurleningen een haalbare kaart is.

Inventarisatie van de obstakels op de markt en in de wetgeving voor crowdfunding in de EU – FISMA/2015/146(05)/C

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor een studie van de mogelijkheden van crowdfunding van zakelijke initiatieven over de EU-binnengrenzen heen en hoe de bestaande EU-wetgeving van toepassing is op regelgevingskaders in een grensoverschrijdende context.

Kleine opdrachten (15.000,01 - 60.000 euro)

Abonnement op een database van beleggingsfondsen in de EU – FISMA/2019/034/C

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor directe toegang tot gegevens over een groot aantal beleggingsfondsen met een zo breed mogelijke geografische dekking.

Organisatie van een evenement van DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie – FISMA/2017/097/A

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor de huur van een geschikte locatie voor de "away day" van DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie in 2018.

Studie van de verruiming van de verordening voor het grensoverschrijdend betalingsverkeer – FISMA/2017/030/D

Aanbesteding op basis van onderhandelingen van een studie over de verruiming van de verordening voor het grensoverschrijdend betalingsverkeer (Verordening (EU) nr. 924/2009) tot valuta's van niet-eurozonelanden.

Organisatie van een "away day" – Locatie

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor de huur van een geschikte locatie voor de "away day" van DG FISMA in 2017.

Abonnement op een database van beleggingsfondsen in de EU – FISMA/2016/056/C

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor een abonnement op een databank van beleggingsfondsen in de EU.

Toegang tot een informatiebron over de markten voor banken en verzekeringen – FISMA/2015/111/B

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor de levering van toegang tot een informatiebron over wereldwijde financiële markten en marktspelers.

Toegang tot een informatiebron over transacties van aandelen- en obligatiefondsen – FISMA/2015/108/B

Aanbesteding op basis van onderhandelingen voor de levering van toegang tot een informatiebron over wereldwijde transacties van aandelen- en obligatiefondsen.

Oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling

Oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling van DG FISMA bekijken op eTendering