Fógraí réamhfhaisnéise

Ní ann d'aon fhógra réamhfhaisnéise faoi láthair

Glaonna ar thairiscintí atá oscailte

 Is féidir glaonna ar thairiscintí ón Ard-Stiúrthóireacht FISMA atá oscailte a aimsiú ar eTendering

Glaonna ar thairiscintí atá dúnta

Is féidir glaonna ar thairiscintí ón Ard-Stiúrthóireacht FISMA atá dúnta a aimsiú ar eTendering

Nósanna imeachta idirbheartaíochta

Más mian leat páirt a ghlacadh i nós imeachta idirbheartaithe maidir le conarthaí ar luach íseal nó meánluach, féadfaidh tú do chuid sonraí a sheoladh chuig ec-fisma-contracts@ec.europa.eu le tagairt don ghlao ar thairiscintí a bhfuil suim agat ann.

Stórálfar do chuid sonraí i mbunachar sonraí chun cuspóirí tairisceana amháin. Ní fhágann do chuid sonraí teagmhála a bheith san áireamh gur gá go dtabharfar cuireadh chun tairisceana duit.

Cuirtear an léargas ginearálta seo ar fáil mar eolas amháin.

Conarthaí meánluacha (€60,000.01 – €135,000)

Seirbhísí tástála tomhaltóirí - Rogha thosaíochta infheisteoirí miondíola i dtaca le cásanna feidhmíochta agus faisnéis maidir le feidhmíocht roimhe seo laistigh den Doiciméad Faisnéise Bunriachtanaí faoi chreat PRIIPS - FISMA/2019/016/C

Glao idirbheartaithe ar thairiscintí maidir le rogha thosaíochta infheisteoirí miondíola laistigh den Doiciméad Faisnéise Bunriachtanaí faoi chreat PRIIPS.

Meastóireacht ar Chlár an Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha lena gcuirtear feabhas ar rannpháirtíocht tomhaltóirí agus úsáideoirí deiridh eile seirbhísí airgeadais i bpróiseas ceaptha beartas an Aontais i réimse na seirbhísí airgeadais don tréimhse 2017–2020 - FISMA/2019/004/B

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun meastóireacht a dhéanamh ar Chlár an Aontais a thacaíonn le húsáideoirí deiridh seirbhísí airgeadais a bheith rannpháirteach i gceapadh beartas maidir le seirbhísí airgeadais.

Cúnamh chun critéir a fhorbairt maidir le gníomhaíochtaí talmhaíochta a chuirfear san áireamh i dTacsanomaíocht Airgeadais Inbhuanaithe an Aontais Eorpaigh - FISMA/2018/058/C

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun cúnamh teicniúil a thabhairt chun critéir a fhorbairt maidir le gníomhaíochtaí talmhaíochta a chuirfear san áireamh i dtacsanomaíocht airgeadais inbhuanaithe an Aontais Eorpaigh.

Foclóir coincheapa a thógáil le haghaidh tuairisciú maoirseachta tríd an meaisínfhoghlaim - FISMA/2018/046/B

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun na teicnící meaisínfhoghlama a úsáid chun anailís a dhéanamh ar thacar áirithe doiciméad dlí agus coincheapa dlí ábhartha a shainaithint - go háirithe iad sin a bhaineann leis na ceanglais tuairiscithe maoirseachta. Ba cheart na coincheapa asbhainte a eagrú i bhfoirm foclóra inar féidir crostagairt a dhéanamh don téacs dlí ábhartha agus, más infheidhme, do na teimpléid tuairiscithe maoirseachta a bhfuil baint acu leo freisin.

Staidéar indéantachta i dtaobh Nótaí Urraithe Eorpacha – FISMA/2017/059/C

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun tacú le scrúdú ar a indéanta a bheadh sé Nótaí Urraithe Eorpacha a fhorbairt i leith iasachtaí le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus iasachtaí bonneagair.

Constaicí margaidh agus rialála atá i mbealach an tsluamhaoinithe san Aontas Eorpach a aithint – FISMA/2015/146(05)/C

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun measúnú a fháil ar an acmhainneacht a bhaineann le gnó sluamhaoinithe trasteorann san Aontas Eorpach, agus ar an gcaoi a bhfuil feidhm ag reachtaíocht an Aontais faoi láthair i leith creataí rialála i gcásanna trasteorann.

Conarthaí íseal-luacha (€15,000.01 – €60,000)

Síntiús do bhunachar sonraí maidir le cistí infheistíochta san Aontas Eorpach – FISMA/2019/034/C

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun rochtain dhíreach a fháil ar shonraí faoi réimse leitheadach cistí infheistíochta a bhfuil an clúdach geografach is leithne is féidir ag baint leo.

Imeacht a eagrú le haghaidh na hArd-Stiúrthóireachta um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil - FISMA/2017/097/A

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun áit oiriúnach a chur in áirithe do lá allamuigh na hArd-Stiúrthóireachta um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil in 2018.

Staidéar ar leathnú an Rialacháin maidir le híocaíochtaí trasteorann – FISMA/2017/030/D

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun staidéar a dhéanamh ar leathnú an Rialacháin maidir le híocaíochtaí trasteorann (Rialachán AE Uimh. 924/2009) chuig airgeadraí na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro.

Lá allamuigh na heagraíochta – ionad

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun áit oiriúnach a chur in áirithe do lá allamuigh na hArd-Stiúrthóireachta um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil in 2017

Síntiús do bhunachar sonraí maidir le cistí infheistíochta san Aontas Eorpach – FISMA/2016/056/C

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun rochtain a fháil ar bhunachar sonraí maidir le cistí infheistíochta san Aontas Eorpach.

Rochtain ar Fhoinse Sonraí um Margaí Baincéireachta agus Árachais – FISMA/2015/111/B

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun rochtain a fháil ar fhoinse sonraí ardcháilíochta dhomhain ar mhargaí airgeadais domhanda agus ar imreoirí margaidh domhanda.

Rochtain ar fhoinse sonraí ar shreabhadh cistí cothromais agus cistí bannaí – FISMA/2015/108/B

Glao idirbheartaithe ar thairiscint chun rochtain a fháil ar fhoinse sonraí ar shreabhadh cothromais punainne agus cistí bannaí domhanda.

Glaonna ar léirithe spéise

Is féidir glaonna ar léiriú spéise ón Ard-Stiúrthóireachta FISMA a aimsiú ar eTendering