Forhåndsmeddelelser

Der er i øjeblikket ingen forhåndsmeddelelser

Åbne udbud

 Find åbne udbud fra GD FISMA på webstedet TED eTendering

Afsluttede udbud

Find afsluttede udbud fra GD FISMA på webstedet TED eTendering

Udbud med forhandling

Hvis du er interesseret i at deltage i et udbud med forhandling vedrørende kontrakter med lav eller mellemstor værdi, kan du sende en e-mail med information om dig selv til ec-fisma-contracts@ec.europa.eu og henvise til det udbud, det drejer sig om.

Oplysningerne om dig vil blive lagret i en database, der udelukkende bruges til udbud. Det, at oplysningerne om dig bliver lagt i databasen, betyder ikke automatisk, at du bliver opfordret til at afgive tilbud.

Denne oversigt er kun til orientering.

Kontrakter med mellemstor værdi (på mellem 60 000,01 euro og 135 000 euro)

Undersøgelse af gennemførligheden af europæisk sikrede værdipapirer (FISMA/2017/059/C)

Et udbud med forhandling med henblik på at understøtte undersøgelsen af muligheden for at udvikle europæisk sikrede værdipapirer til lån til SMV'er og infrastrukturlån.

Identifikation af markedsmæssige og lovgivningsmæssige hindringer for crowdfunding i EU (FISMA/2015/146(05)/C)

Et udbud med forhandling med henblik på at vurdere potentialet for grænseoverskridende crowdfunding i EU og undersøge, hvordan eksisterende EU-lovgivning hænger sammen med de lovgivningsmæssige rammer i forbindelse med grænseoverskridende crowdfunding.

Kontrakter med lav værdi (på mellem 15 000, 01 euro og 60 000 euro)

Undersøgelse af udvidelsen af forordningen om grænseoverskridende betalinger (FISMA/2017/030/D)

Et udbud med forhandling med henblik på at gennemføre en undersøgelse af udvidelsen af forordningen om grænseoverskridende betalinger (forordning (EF) nr. 924/2009) til at omfatte valutaer fra medlemsstater uden for euroområdet.

Lokalitet til kollegadag

Et udbud med forhandling med henblik på at bestille en passende lokalitet til GD FISMA's kollegadag i 2017

Abonnement på en database om investeringsfonde i EU (FISMA/2016/056/C)

Et udbud med forhandling med henblik på at sikre adgang til en database om investeringsfonde i EU.

Adgang til en datakilde vedrørende bank- og forsikringsmarkederne (FISMA/2015/111/B)

Et udbud med forhandling med henblik på at sikre adgang til en kilde med data af høj kvalitet og relevans om de globale finansielle markeder og markedsdeltagere.

Adgang til en datakilde vedrørende aktie- og obligationsbaserede pengestrømme (FISMA/2015/108/B)

Et udbud med forhandling med henblik på at sikre adgang til en kilde med data om globale aktie- og obligationsbaserede pengestrømme.

Indkaldelse af interessetilkendegivelser

Find indkaldelser af interessetilkendegivelser fra GD FISMA på webstedet TED eTendering.