Javni razpisi za zbiranje ponudb

Javni razpisi so obvestila služb Evropske komisije za iskanje dobaviteljev, ki lahko proti plačilu zagotovijo točno določene storitve, blago ali delo.

Odprti javni razpisi

Zaključeni javni razpisi

Javni razpisi 2004–2015

Zaključeni javni razpisi 2004–2015

Letni delovni program

Letni delovni program, ki ga sprejme Evropska komisija, navaja ukrepe, ki jih je treba izvesti na področju ekonomskih in finančnih zadev. Program vsebuje podrobnejši opis proračunskih sredstev za posamezna področja in programe financiranja na področju finančnih in ekonomskih zadev.

Letni delovni program 2017
Letni delovni programi 2005–2016

Dodeljena javna naročila

Sistem finančne preglednosti omogoča iskanje prejemnikov sredstev EU, ki jih neposredno plača Evropska komisija. V sistemu so tudi informacije o dodeljenih javnih naročilih od leta 2012.

Sprememba obstoječih javnih naročil – 2016
Javna naročila, dodeljena pred letom 2012