Tarjouskilpailut

Euroopan komissio hakee palvelujen, tavaroiden ja urakoiden tarjoajia tarjouskilpailuilla.

Käynnissä olevat tarjouskilpailut

Päättyneet tarjouskilpailut

Tarjouskilpailut 2004–2015

Päättyneet tarjouskilpailut vuosina 2004–2015

Vuotuinen työohjelma

EU:n toimet talous- ja rahoitusalalla perustuvat Euroopan komission hyväksymään vuotuiseen työohjelmaan. Siinä kuvataan talous- ja rahoitusalan politiikan alojen ja rahoitusohjelmien budjetointi.

Vuoden 2017 työohjelma
Vuosien 2005–2016 työohjelmat

Tehdyt sopimukset

Komissio ylläpitää julkista tietokantaa, josta jokainen voi hakea tietoja EU:n budjettirahoituksen saajista. Se sisältää Euroopan komission rahoituspäätöksiä koskevat tiedot vuodesta 2012 lähtien.

Voimassa olevien sopimusten muutokset vuonna 2016
Ennen vuotta 2012 tehdyt sopimukset