Pakkumismenetlused

Euroopa Komisjoni talitus avaldab pakkumiskutse, kui on vaja leida kandidaate, kes osutaksid tasu eest konkreetset teenust, müüksid kaupu või teeksid ehitustöid.

Avatud pakkumismenetlused

Suletud pakkumismenetlused

Pakkumismenetlused 2004–2015

Pakkumismenetlused 2004–2015

Iga-aastane tööprogramm

Majandus- ja finantsvaldkonna tegevuse kohta võtab Euroopa Komisjon igal aastal vastu tööprogrammi. Selles määratakse kindlaks, millist eelarverida konkreetse finants- ja majandusvaldkonna poliitikastrateegia või rahastamisprogrammi jaoks saab kasutada.

2017. aasta tööprogramm
Iga-aastased tööprogrammid 2005–2016

Sõlmitud lepingud

Finantsläbipaistvuse süsteemi andmebaasist saate otsida, kellele on Euroopa Komisjon ELi eelarvest otse toetust maksnud. Selles on teave pärast 2012. aastat sõlmitud lepingute kohta.

Kehtivate lepingute muudatused 2016
Enne 2012. aastat sõlmitud lepingud