Kvietimai pateikti pasiūlymus

Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamentas, norėdamas pirkti paslaugas, pavyzdžiui, tyrimus, techninę pagalbą ir mokymą, konsultavimą, konferencijų organizavimo ir reklamos paslaugas, sudaro viešąsias sutartis. Paslaugų teikėjai ir prekių tiekėjai atrenkami paskelbus kvietimus pateikti pasiūlymus.

Vykstantys kvietimai pateikti pasiūlymus

Visus vykstančius Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamento kvietimus pateikti pasiūlymus galima rasti svetainėje „eTendering“

Išankstinis informacinis skelbimas

Tinklų kūrimo veiklos sutartis bendrai žemės ūkio politikai remti

Mažos vertės sutartys

ParsisiųsdintiPDF - 34.6 KB
ParsisiųsdintiPDF - 422.7 KB

Baigti kvietimai pateikti pasiūlymus

Visus baigtus Žemės ūkio ir kaimo plėtros departamento kvietimus pateikti pasiūlymus nuo 2016 m. galima rasti svetainėje „eTendering“

Skelbimai apie sutarties skyrimą

2020 m.

22869-2020 – ES geografinių nuorodų sistemomis SKVN, SGN ir GN grindžiamų intelektinės nuosavybės teisių vertinimas

22870-2020 – Importo poveikis ES žemės ūkio maisto produktų vertės grandinei

22872-2020 – Parengiamieji projekto „Pažangieji kaimai“ veiksmai

2019 m.

432537-2019 – Privalomo kilmės šalies nurodymo ženklinimo tam tikros rūšies mėsos etiketėse vertinimas

2018 m.

024621-2018 – Belgija, Briuselis. Preliminarioji sutartis dėl BŽŪP priemonių, kuriomis prisidedama prie darnaus teritorinio vystymosi bendrųjų tikslų, vertinimo tyrimų

024623-2018 – Belgija, Briuselis. Bandomasis projektas. Gamintojų organizacijų formavimo, veiklos vykdymo ir paramos gavimo geriausių būdų analizė

024624-2018 – Belgija, Briuselis. Bandomasis projektas. Pažangieji ekologiški ir socialiniai kaimai

024625-2018 – Belgija, Briuselis. Valstybės pagalbai žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose bei kaimo vietovėse taikytinų priemonių vertinimo tyrimas

024627-2018 – Belgija, Briuselis. Su BŽŪP susijusios administracinės naštos analizė

024628-2018 – Belgija, Briuselis. ES miškų strategijos įgyvendinimo pažangos tyrimas

024629-2018 – Belgija, Briuselis. Bandomasis projektas. „Krizių prevencijos ir valdymo kriterijų bei strategijų žemės ūkio sektoriuje gerinimas“

024631-2018 – Belgija, Briuselis. Bandomasis projektas. Bičių grandinės pertvarkymas ir varozei atsparių bičių veisimo ir atrankos programa