Защита на данните при процедурите за възлагане на обществени поръчки

Стандартна декларация за поверителност и защита на данните и стандартна договорна клауза за процедури по възлагане на обществени поръчки, включително процедури за безвъзмездни средства, усвояване на безвъзмездни средства, изпълнение на договори и покани за изразяване на интерес във връзка с подбор на експерти.

Помощни инструменти за публични купувачи

Център за електронни компетентности: инструменти и информация, помагащи на публичните органи да купуват ефективно стоки и услуги и да постигат по-добри резултати в полза на гражданите