Komisija izmanto vienota parauga paziņojumu par konfidencialitāti, apstrādājot personas datus saistībā ar uzaicinājumiem izteikt ieinteresētību (ekspertu atlasīšanai) un dotāciju un konkursu procedūrās.

Līguma standartklauzula garantē, ka Komisijas līgumos, dotāciju līgumos un lēmumos par dotācijām iekļautie personas dati tiek pienācīgi aizsargāti atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2018/1725