Ekspertide valimise, toetuste andmise ja hankemenetlustega seotud isikuandmete töötlemisel kasutab Euroopa Komisjon isikuandmete kaitse põhimõtete standardversiooni.

Andmekaitse riigihankemenetlustes. Euroopa Komisjoni lepingutes, toetuslepingutes ja toetuse andmise otsustes sisalduvate isikuandmete nõuetekohane kaitse kooskõlas määrusega (EL) nr 2018/1725 tagatakse lepingu tüüptingimuste abil.