Pravidlá verejného obstarávania

Pravidlá verejného obstarávania

Ochrana údajov pri postupoch verejného obstarávania

Štandardné vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zmluvná doložka o ochrane osobných údajov pre postupy verejného obstarávania, ako aj pre postupy udeľovania grantov, realizáciu grantov, plnenie zmlúv a výzvy na vyjadrenie záujmu o výber expertov.