Publiskā iepirkuma noteikumi

Publiskā iepirkuma noteikumi

Datu aizsardzība publiskā iepirkuma procedūrās

Standartpaziņojums par konfidencialitāti un datu aizsardzību, līguma klauzula publiskā iepirkuma procedūrām, tostarp dotāciju procedūrām, dotāciju īstenošana, līgumu izpilde un uzaicinājumi izteikt ieinteresētību (ekspertu atlasīšanai).