Rialacha ginearálta tairisceana

Rialacha ginearálta tairisceana

Cosaint sonraí sna nósanna imeachta um sholáthar poiblí

Ráiteas príobháideachais caighdeánach agus clásal conarthach maidir le cosaint sonraí do nósanna imeachta soláthair phoiblí, lena n-áirítear nósanna imeachta deontais, cur chun feidhme deontais, forghníomhú conarthaí agus glaonna ar léiriú spéise i leith saineolaithe a roghnú.