Informacje o rachunku bankowym i podmioty prawne

Zamieszczone poniżej formularze mają pomóc w przekazywaniu właściwym departamentom Komisji informacji dotyczących statusu prawnego lub rachunku bankowego, aby zarejestrować je w aktach podmiotów prawnych (LEF) i aktach rachunków bankowych (BAF).

Zgodnie z warunkami określonymi w przepisach regulacyjnych wymienionych poniżej służby, z którymi zamierzają Państwo podpisać porozumienie o finansowaniu lub zamówienie lub które przyznają Państwu środki pieniężne, nie mogą wszcząć procedur w związku z zamówieniem lub subwencją ani nie mogą zatwierdzić płatności na Państwa rzecz, jeżeli dotyczące Państwa informacje nie zostaną wprowadzone do akt i centralnie zatwierdzone.

Przed wypełnieniem dokumentów proszę przeczytać te ważne instrukcje.

PobierzPDF - 546.6 KB

Poniższe formularze w formacie Adobe-Acrobat można wypełnić elektronicznie w internecie (następnie wydrukować i podpisać formularz), ale potrzebna jest co najmniej wersja 8 programu Adobe Acrobat. Wersję tę można pobrać tutaj. Umożliwia ona zapisanie kopii wypełnionego formularza (w razie potrzeby) na komputerze.

Jeżeli nie korzystają Państwo z tego oprogramowania, proszę:

  • wydrukować ten formularz
  • wypełnić odręcznie
  • i podpisać go.

Uwaga: Jeżeli informacje zostaną przesłane przez portal internetowy, ręczne wypełnienie i podpisanie tego formularza może nie być konieczne. Proszę zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami przekazanymi przez departament Komisji, z którym Państwo się kontaktują.

Informacje o rachunku bankowym

Financial identification

Download the Financial Identification form to communicate the banking coordinates necessary to the authorisation of payments from the EU.

Podmioty prawne

Legal entities

The Legal Entity form for natural person, private companies, and public law bodies necessary for the awarding of EU funding.

Zamówienia o niskiej wartości

Ogólne warunki dotyczące zamówień o niskiej wartości:

Low-value contracts

The general terms and conditions for low-value procurement contracts.