Inforeuro är en statisk valutaomräknare som bygger på EU-kommissionens officiella månadskurs för euron och de omräkningskurser som kommissionens räkenskapsförare har fastställt i enlighet med artikel 19 i budgetförordningen.

Dessa kurser används för att beräkna den ersättning för resekostnader, traktamente och andra utgifter till utomstående personer som kommissionen kallar till exempelvis möten och intervjuer.

Med omräknarens hjälp kan du också ta reda på vilka månadskurser som har gällt sedan 1994 fram till dags dato.

Kurserna är lika med marknadskurserna på näst sista dagen i föregående månad såsom de anges av Europeiska centralbanken, delegationerna eller andra källor omkring samma datum, beroende på vilka uppgifter som står till buds.

Inforeuro tillhandahåller kurser för aktuella och gamla valutor i länder i och utanför EU. Du kan också se de historiska omräkningskurserna för varje valuta gentemot euron (fram till december 1998 gentemot ecun) sedan mars 1994 på skärmen eller ladda ner dem i en fil.

Uppgifterna visas endast i informationssyfte och medför inga rättigheter.

Mejla oss om du behöver mer information

Läs mer om euron