Šis statiskais valūtas konvertētājs piedāvā Eiropas Komisijas oficiālo eiro mēneša norēķinu kursu un maiņas kursus, ko noteicis Eiropas Komisijas grāmatvedis saskaņā ar Finanšu regulas 19. pantu.

Šos kursus izmanto, lai aprēķinātu summas, kas par ceļa, uzturēšanās vai citādiem izdevumiem atlīdzināmas ārējām personām, kas pēc Eiropas Komisijas uzaicinājuma piedalās sanāksmēs, intervijās u. c. pasākumos.

Konvertētājs arī dod iespēju visiem lietotājiem uzzināt mēneša valūtas maiņas kursus no pašreizējā mēneša līdz 1994. gadam.

Norādītās likmes ir iepriekšējā mēneša otrās līdz pēdējās dienas tirgus likmes, ko noteikusi Eiropas Centrālā banka vai, atkarībā no pieejamības, sniegušas delegācijas vai citi piemēroti avoti tuvu minētajam datumam.

“InforEuro” piedāvā pašreizējo un veco valūtu kursus gan Eiropas Savienības valstīm, gan ārpussavienības valstīm. Katrai valūtai konvertētājs norāda vēsturiskos valūtas maiņas kursus pret eiro (vai līdz 1998. gada decembrim – pret ekiju). Maiņas kursi ir pieejami elektroniskā formātā no 1994. gada marta lejupielādējamu failu veidā.

Šai informācijai šajā lapā ir tikai informatīvs raksturs, un tā nedod lietotājiem nekādas tiesības.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu plašāku informāciju: tresorerie@ec.europa.eu

Vairāk informācijas par eiro