Ovaj statički pretvarač valuta daje službeni mjesečni računovodstveni devizni tečaj Europske komisije za euro i tečajeve konverzije kako ih je utvrdio računovodstveni službenik Europske komisije u skladu s člankom 19. Financijske uredbe.

Ti se tečajevi koriste za izračunavanje iznosâ za nadoknadu troškova, primjerice putnih troškova ili troškova boravka, za osobe koje na zahtjev Komisije izvana dolaze na sastanke, razgovore itd.

Nadalje, opći korisnici s pomoću tog pretvarača mogu pronaći mjesečne tečajeve konverzije, od tekućeg mjeseca unatrag do 1994.

Navedeni tečajevi su tržišni tečajevi koji su važili pretposljednjeg dana prethodnog mjeseca kako ih je izdala Europska središnja banka ili, ovisno o raspoloživim podacima, na temelju podataka koje su dostavile delegacije ili drugi odgovarajući izvori blizu tog datuma.

Na stranici InforEuro mogu se pronaći tečajevi konverzije za aktualne i stare valute, i za države Europske unije i za zemlje izvan nje. Za svaku valutu, pretvarač daje povijesne tečajeve konverzije u odnosu na euro (ili, do prosinca 1998, u odnosu na ecu). Tečajevi konverzije dostupni su u elektroničkom obliku od ožujka 1994. u obliku datoteka koje se mogu preuzeti.

Informacije na toj stranici strogo su informativne naravi i korisnicima ne daju nikakva prava.

Obratite nam se za detaljnije informacije: tresorerie@ec.europa.eu

Dodatne informacije o euru