Za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z razpisi za prijavo interesa za izbor strokovnjakov ter v postopkih v zvezi z nepovratnimi sredstvi ali javnimi razpisi Komisija uporablja standardno izjavo o varstvu podatkov.

Standardna pogodbena klavzula zagotavlja, da Komisija v skladu z Uredbo (ES) št. 2018/1725 ustrezno zaščiti navedene osebne podatke v pogodbah, sporazumih ali sklepih o nepovratnih sredstvih.