Komisia používa vzorové vyhlásenie o ochrane osobných údajov na spracovanie osobných údajov týkajúcich sa výziev na vyjadrenie záujmu o výber expertov, ako aj postupov udeľovania grantov alebo zadávania zákaziek.

Štandardná zmluvná doložka zabezpečuje, aby osobné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv Komisie, dohôd alebo rozhodnutí o grante, boli náležite chránené podľa nariadenia (ES) č. 2018/1725