Upravljanje vašega projekta na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev

Kaj lahko pričakujete po dodelitvi nepovratnih sredstev: od poročanja do končnih rezultatov, revizij in obveščanja.

Upravljanje vašega projekta na podlagi pogodbe o javnem naročilu

Kaj lahko pričakujete po pridobitvi javnega naročila: od vaše kontaktne točke do vrst pogodb, ki so na voljo, sistemov poročanja in sprememb.

Komuniciranje in povečanje prepoznavnosti EU

Informacije in nasveti glede komuniciranja in povečanja prepoznavnosti vašega projekta in Evropske unije.