Projekta pārvaldība saskaņā ar dotācijas nolīgumu

Ko sagaidīt pēc dotācijas piešķiršanas: viss, kas jāzina par ziņošanu, nodrošināmajiem elementiem, revīzijām un komunikāciju.

Projekta pārvaldība saskaņā ar iepirkuma līgumu

Ko sagaidīt, ja jums piešķirtas publiska līguma slēgšanas tiesības: viss, kas ir jāzina par kontaktpunktiem, pieejamo līgumu veidiem, ziņošanas sistēmām un grozījumiem.

Komunikācija un ES redzamības veicināšana

Atrodiet informāciju un ieteikumus par to, kā veidot saziņu un nodrošināt sava projekta un Eiropas Savienības redzamību.