Управление на вашия проект по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства

Какво да очаквате, когато получите безвъзмездни средства: от докладване до резултати, одити и комуникация.

Управление на вашия проект по договор за обществена поръчка

Какво да очаквате, когато ви бъде възложена обществената поръчка: от вашето звено за контакт до видовете договори, системите за докладване и измененията.

Комуникация и повишаване на видимостта на ЕС

Намерете информация и съвети за начините за комуникация и повишаване на видимостта на вашия проект и на Европейския съюз.