Tio sätt för dig som får EU-finansiering att informera om och synliggöra EU:s roll

Kommunikation och synliggörande är viktiga inslag i alla EU-program under budgetperioden 2021–2027. Det här förväntas av dig som ansvarar för ett EU-finansierat projekt:

Icon of a stylised icon

Alla som får EU-finansiering har en allmän skyldighet att tydligt informera om att EU har bidragit till projektet.

För de flesta program uppmanas du att beskriva hur du planerar att lyfta fram EU:s roll.

Icon of an arrow

Alla EU-program genomför EU:s politiska prioriteringar.

Det är viktigt att du hänvisar till prioriteringarna i din kommunikation, så att du kan ge allmänheten en helhetsbild och visa hur ditt projekt bidrar.

Icon of an atom

Genomför särskilda kommunikationsinsatser. De kan variera beroende på program och på EU-bidragets omfattning eller det specifika sammanhanget. Det kan vara

  • en detaljerad plan för kommunikation och spridning
  • regler för webbplatser, konton på sociala medier och kommunikationsmaterial
  • evenemang
  • mediekontakter
  • informationstavlor, plaketter och andra tryckta eller elektroniska skyltar.
EU flag

Använd EU-emblemet korrekt och på en framträdande plats.

EU:s emblem är den viktigaste logotypen för att tydligt visa att ett projekt har fått EU-finansiering. Utöver EU-emblemet får ingen annan visuell identitet eller logotyp användas för att framhäva EU:s stöd. Emblemet bör inte ändras eller slås ihop med andra grafiska element eller texter. Om andra logotyper förekommer ska EU-emblemet ha minst samma storlek som den största av de andra logotyperna. Mer information finns i våra riktlinjer för EU-emblemet (länk till riktlinjerna).

Icon of a document

Visa en enkel text om EU-finansieringen.

 

EU logos for funding

 

Texten ”Finansieras av Europeiska unionen” eller ”Medfinansieras av Europeiska unionen” ska alltid skrivas ut i sin helhet och placeras intill emblemet. Via länken längst ner på sidan kan du hämta rätt version av EU-emblemet och texten om EU-finansiering på olika språk. 

Icon of a human head

Ge korrekt information.

I dessa tider av desinformation och falska nyheter är det extra viktigt att du använder officiella och relevanta källor och EU-webbplatser när du delar information om EU. Informationen om ditt projekt måste också vara faktamässigt korrekt och får inte vara vilseledande.

Icon of a handshake

Involvera EU i din kommunikation.

Beroende på program kan du behöva involvera EU i kommunikationen, till exempel om ditt projekt

  • väntas få stort medialt genomslag
  • är strategiskt viktigt
  • överstiger ett visst ekonomiskt värde.
Icon of a piggybank

Du kan få EU-bidrag för dina kommunikationsinsatser.

Insatser för kommunikation och synliggörande är en del av åtgärden och du kan därför få EU-bidrag för dina utgifter.

Icon of a cockade

Ge EU rätt att använda ditt kommunikationsmaterial.

EU har rätt att använda kommunikationsmaterial som tas fram och ägs av dig som har fått EU-finansiering. Denna rätt beviljas i form av en royaltyfri, icke-exklusiv och oåterkallelig licens. Kostnaden för licensen kan täckas av EU-medel. Du har dock fortfarande äganderätten till materialet.

Icon of a checklist

Du kan få sänkta bidrag om du inte uppfyller kraven.

Om du som har fått EU-finansiering bryter mot dina avtalsenliga skyldigheter kan EU minska sitt ekonomiska bidrag.

För närmare uppgifter och eventuella anpassningar av kraven, läs på om programmet, finansieringsreglerna och finansieringsöverenskommelsen.

Dokument

Ladda nerPDF - 1.1 MB
Ladda nerPDF - 8.6 MB