10 būdų, kaip ES lėšų gavėjai gali skleisti informaciją apie ES ir užtikrinti jos matomumą

Visose iš 2021–2027 m. ES biudžeto finansuojamose ES programose daug dėmesio skiriama informacijos sklaidai ir matomumo užtikrinimui. ES finansuojamų projektų valdytojams nustatyti tokie reikalavimai:

Icon of a stylised icon

Visiems ES lėšų gavėjams nustatyta bendra prievolė nurodyti gautų ES lėšų kilmę ir užtikrinti jų matomumą.

Priklausomai nuo programos, paprastai bus prašoma nurodyti, kokių veiksmų ketinate imtis šiuo klausimu.

Icon of an arrow

Kiekviena ES programa įgyvendinami ES politiniai prioritetai.

Svarbu, jog informuodami apie finansavimą tuos prioritetus paminėtumėte, kad piliečiai suprastų, kaip jūsų projektu prisidedama prie ES masto tikslų.

Icon of an atom

Imkitės konkrečios informavimo veiklos. Ji gali priklausyti nuo programos ir gautų lėšų sumos arba konkrečių aplinkybių. Pavyzdžiui, ji gali apimti:

  • išsamaus informavimo ir sklaidos plano parengimą
  • interneto svetainių, socialinių tinklų paskyrų ir komunikacijos medžiagos taisykles
  • renginių organizavimą
  • ryšius su žiniasklaida
  • informacinius stendus, lenteles arba kitus spausdintus ar elektroninius skelbimus
EU flag

ES emblema turi būti gerai matoma ir tinkamai pateikta.

ES emblema yra pats svarbiausias ES finansavimo kilmę nurodantis ir jo matomumą užtikrinantis vaizdinis elementas. Be ES emblemos, Sąjungos paramai nurodyti negali būti naudojama jokia kita vaizdinė tapatybė arba logotipas. ES emblema neturėtų būti modifikuojama ar jungiama su jokiais kitais grafiniais elementais ar tekstu. Jei, be Sąjungos emblemos, naudojami kiti logotipai, ji turėtų būti bent to paties dydžio kaip didžiausias kitas logotipas. Daugiau informacijos rasite išsamiose ES emblemos naudojimo gairėse (nuoroda į gaires).

Icon of a document

Pateikite nesudėtingą teiginį apie finansavimą, kuriame būtų paminėta Europos Sąjungos parama.

 

EU logos for funding

 

Teiginys apie finansavimą „Finansuoja Europos Sąjunga“ arba „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ visada turėtų būti rašomas visas ir pateikiamas šalia emblemos. Tinkamą ES emblemą ir teiginį apie finansavimą galite parsisiųsti iš mūsų daugiakalbio parsisiuntimo centro. 

Icon of a human head

Pateikite tikslią informaciją.

Šiais laikais masiškai plintant dezinformacijai ir klaidingai informacijai yra svarbu, kad dalydamiesi informacija apie ES naudotumėte oficialius ir tinkamus šaltinius ir ES svetaines. Be to, informacija apie jūsų projektą turi būti faktiškai tiksli ir neklaidinanti.

Icon of a handshake

Informuodami įtraukite ES.

Priklausomai nuo programos, gali būti nustatyta prievolė informuojant įtraukti ES, pavyzdžiui, kai jūsų projektas

  • gali susilaukti didelio atgarsio žiniasklaidoje
  • yra strateginės svarbos
  • viršija tam tikrą finansavimo ribą
Icon of a piggybank

Atminkite, kad informavimo ir matomumo didinimo veiklos išlaidos yra tinkamos finansuoti išlaidos.

Visos su informavimo ir matomumo didinimo veikla susijusios išlaidos yra veiksmo dalis ir gali būti finansuojamos ES lėšomis.

Icon of a cockade

Suteikite ES teisę naudoti jūsų informacinę medžiagą.

Europos Sąjunga turi teisę naudoti ES lėšų gavėjų parengtą ir jiems priklausančią informacinę medžiagą. Ši teisė suteikiama nemokamos, neišimtinės ir neatšaukiamos licencijos forma. Šios licencijos išlaidos gali būti padengtos ES lėšomis. Medžiaga išlieka ES lėšų gavėjų nuosavybė.

Icon of a checklist

Nesilaikant reikalavimų finansavimas gali būti sumažintas.

Jei ES lėšų gavėjai nevykdo kurių nors savo sutartinių įsipareigojimų, ES finansinis įnašas gali būti sumažintas.

Daugiau informacijos apie šiuos reikalavimus ir galimus su jais susijusius politikos pakeitimus rasite savo programoje, jos finansavimo taisyklėse ir finansavimo susitarime.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 1.1 MB
ParsisiųsdintiPDF - 8.6 MB