Finansavimo rūšys

Finansavimo rūšys

ES skiria dotacijas, kad iš dalies finansuotų projektus, kuriais įgyvendinama jos politika.

ES lėšų valdymas

ES lėšų valdymas

Įvairaus ES lėšų valdymo aprašymas.

Kas turi teisę gauti finansavimą?

Kas turi teisę gauti finansavimą?

Kai kurių paramos gavėjų tipų ir jų galimybių apžvalga.

Taisyklės ir principai

Taisyklės ir principai

Informacija apie ES finansavimo programų valdymą.

Atrankos procedūra

Atrankos procedūra

Kaip atrenkami projektai, kuriems bus skirtas finansavimas

Raskite projekto partnerį

Raskite projekto partnerį

Informacija apie projektų partnerius ir jų paieškos priemones.

Dokumentai