Rahastamise liigid

Rahastamise liigid

EL annab toetusi kaasrahastatavatele projektidele, mis aitavad ellu viia ELi poliitikastrateegiaid.

ELi vahendite haldamine

ELi vahendite haldamine

Erinevate haldamisviiside kirjeldus vastavalt ELi-poolse rahastamise liigile.

Kellel on õigus saada ELi toetusi?

Kellel on õigus saada ELi toetusi?

Ülevaade võimalikest toetusetaotlejatest ja neile pakutavatest võimalustest.

Eeskirjad ja põhimõtted

Eeskirjad ja põhimõtted

Kuidas hallatakse ELi rahastamisprogramme?

Valikumenetlus

Valikumenetlus

Kuidas rahastatavad projektid välja valitakse?

Projektipartneri leidmine

Projektipartneri leidmine

Sisaldab teavet projektipartnerite kohta ning ka otsingufunktsiooni.

Dokumendid